Với chế độ giam giữ hà khắc, sức chứa 500 tù nhân, nhà tù Hỏa Lò được biết đến là một trong 10 nhà tù khét tiếng nhất thế giới.

1 2 3 4 5