Nhiều người dân và du khách không ngại đường xa để đến xem mô hình cá Koi Nhật Bản đang diễn ra ở huyện Bình Chánh.

1 2 3 4 5