Các trạm bơm có tuổi đời 150 năm ở London đã ''cứu vãn'' sự ô nhiễm khủng khiếp của sông Thames, nay trở thành điểm tham quan hút khách.

1 2 3 4