Đổi trả vé tàu hỏa trước giờ khởi hành tối thiểu bao lâu?

Nếu lịch trình chuyến đi bị thay đổi, bạn cần thực hiện đổi hoặc trả vé tàu đã mua theo đúng quy trình.

Video

 
Đến Việt Nam vào mùa mưa nhiều muỗi, một số du khách nước ngoài cẩn thận mang theo thuốc và mua bảo hiểm đề phòng khi mắc bệnh.