Đổi trả vé tàu hỏa trước giờ khởi hành tối thiểu bao lâu?

Nếu lịch trình chuyến đi bị thay đổi, bạn cần thực hiện đổi hoặc trả vé tàu đã mua theo đúng quy trình.

Video

 
Khác với đàn ông, phụ nữ cần mang theo nhiều vật dụng để chăm sóc bản thân trên đường du lịch, nhất là trong những chuyến đi xa.