Số lượng từ tối thiểu là 5
     
    Phần có dấu (*) là thông tin bắt buộc

    Video

     
    Dry Falls từng có chiều cao gấp đôi và chiều rộng gấp 3 thác Niagara nên nó được đánh giá là thác nước lớn nhất trong lịch sử thế giới.