Số lượng từ tối thiểu là 5
     
    Phần có dấu (*) là thông tin bắt buộc

    Video

     
    Những phụ nữ có đôi bàn chân gót sen - tiêu chuẩn sắc đẹp thời phong kiến, nay chỉ còn sót lại ở huyện Weining Yi, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.