Gửi bài viết
  Số lượng từ tối thiểu là 5
   
  Phần có dấu (*) là thông tin bắt buộc

  Video

   
  Người dân không có thói quen chấp hành luật lệ giao thông, lái xe thường xuyên say rượu hay sẵn sàng dùng chân tay để nói chuyện là những điều bạn sẽ phải đối mặt khi lái xe ở Nigeria, Nga...